Mimari

Müelliflik Büroları Mimarlık Mühendislik Faaliyetleri

Müelliflik Büroları Mimarlık Mühendislik Faaliyetleri

Mimarlık Mühendislik Büroları genel olarak Proje Müelliflik Bürosu olarak tanımlanırlar.

Proje Müelliflik Büroları ilgili meslek odasından aldıkları yetki veya büro sahibinin olduğu mesleki yetki ile kurulur, bünyesinde Proje Müelliflik sıfatına haiz, sicil belgesi sahibi yetkin mimar ve mühendis çalıştırırlar.

Proje Müelliflik Büroları resmi idarelerce kabul görecek proje veya hesap raporlarının hazırlaması, kontrol veya danışmanlık hizmeti verirler.

Mimari ve Mühendislik Hizmeti veren Müelliflik Bürolar çeşitli şekilde isimlendirilirler;

 • Proje Ofisi
 • Proje Müellifi
 • Proje Mühelliflik Bürosu
 • Mimari Proje Ofisi
 • Statik Proje Ofisi
 • Çelik Proje Ofisi
 • Cephe Proje Ofisi
 • Elektrik Proje Ofisi
 • Mekanik Tesisat Proje Ofisi
 • Doğalgaz Proje Ofisi
 • Harita Kadastro Ölçme Bürosu
 • Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları
 • Zemin Etüd Bürosu
 • Jeolojik Rapor Bürosu
 • Serbest Müşavir Mühendis Bürosu
 • Enerji Verimlilik Danışmanlık Bürosu
 • Enerji Kimlik Bürosu
 • Kentsel Dönüşüm – Deprem Riski Hesap Büroları
 • Bina Güçlendirme Hesap Büroları
 • Yapı Laboratuvarları
 • Teknik Müşavirlik Büroları
 • Metraj ve Kesin Hesap Büroları

 

Proje müellifi: Mimarlık, mühendislik tasarım hizmetlerini iştigal konusu olarak seçmiş, yapının etüt ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişidir.

Proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesapları, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu olmalıdır.

Proje müelliflerinin sicil durum belgesine sahip olmalıdır. Sicil durum belgeleri ilgili meslek odasınca belirli sürelerde yenilenir, ve kayıt altında tutulur.

 

   Yapı Denetim Kanununa Göre Proje müellifinin görev ve sorumlulukları, 

             Proje müellifi, yapı ruhsatına esas olan uygulama projelerini ve zemin etüdü raporları da dâhil olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuatına uygun olarak yapmak ya da yaptırmak ve incelenmek üzere sicil durum belgesi ile birlikte yapı denetim kuruluşuna vermek ile görevlidir.

             Ruhsat eki projelerin birbiri ile uyumlu olması şarttır. Birbiri ile uyumlu olmayan projelerden doğan sorumluluk, öncelikle proje müelliflerine ait olmak üzere, sırası ile yapı denetim kuruluşuna, proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendislere ve ilgili idareye aittir.

             İlgili meslek odasına üye olmayan veya sicil durum belgesi bulunmayan proje müellifinin projesi, yapı denetim kuruluşunca incelenmez, durum ilgili meslek odasına bildirilir.

 

Teknik Müşavirlik Nedir?

Not: Yazının aşağıdaki bölümü Anonim Alıntıdır. 

Bir meslek dalında fizik, kimya, matematik v.b. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulamak için görüşüne başvurulan kişiye teknik müşavir denir. Hepimiz biliyoruz ki, aldığımız eğitimle, edindiğimiz bilgi ve becerilerimiz arasında bir bağlantı olabilir ya da olmayabilir ancak Müşavir’in gerçekte bir uzman olduğunu, ama bununla birlikte, deneyimi eğitim içersin ya da içermesin bu deneyimlerden bilgi ve beceri geliştiren, etkin ve iyi bir öğrenici olmasının şart olduğunu söyleyebiliriz. Bu teorik açılımının yanında kamu ihale kanununda geçen tanımında bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucuları olarak tanımlanmıştır.

İkinci tanımda organik bağ istenmemesinin ana nedeni yapılacak işin idaresinde yüklenici kişilere karşı oluşturulan iş akışının aksi bir görüşünü dile getirmekten çekinmeyecek bir müşavirlik hizmeti için gerekli görülmektedir.

TOKİ ihale yönetmenliğinde geçen tanımı ise Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalıştırılan aylıklı, ücretli, yevmiyeli ve sözleşmeli personel istihdamı hariç olmak üzere, gerçek kişi veya tüzel kişi veya gerçek kişiler ve/veya tüzel kişilerden oluşan ortak girişim gruplarına, ücret karşılığı yaptırılan plânlama, projelendirme, mimarlık mühendislik etüd, fizibilite, harita tasarım, metraj, keşif, idari ve teknik şartname ile ihale dosyası hazırlama, ihale değerlendirme, mesleki kontrollük, inşaat kontrollüğü, tasarım kontrollüğü, işletmeye alma, proje ve yatırım yönetimi ve benzeri her türlü hizmetleri kapsayan çalışmalara teknik müşavirlik denir.

Uluslararası mühendis ve müşavirler federasyonu (FIDIC) teknik müşavirliğin etik tarafına dikkat çekerek “sosyal sorumluluk, yetkinlik, bütünleşme, tarafsızlık, adil davranış, usûlsüzlük karşıtlığı” olarak özetlemiştir.

Teknik müşavirler ne yapar?
– Planlama / Değerlendirme
–Zemin Etüdleri
–Fizibilite (Olabilirlik) Etütleri
–Araştırma ve Planlama işleri
–Mimarlık – Mühendislik Tasarım İşleri
–Kredi raporu hazırlanması
–İhale Dokümanlarının Hazırlanması
–İhale Değerlendirme ve Sözleşme Akdine Yönelik Teknik Yardım Hizmetleri
–Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,
–İnşaat Yönetimi
–Proje Yönetimi
–Mesleki, teknik, mali inşaat kontrolörlüğü ve denetimi
–İşletmeye Alma Danışmanlığı
–Personelin Teknik Eğitimi
–Kurumsal yapılanma ve özelleştirme faaliyetlerine yönelik danışmanlık,
–Anlaşmazlıkların Giderilmesi – Hakemlik görevlerinin bir kısmını veya hepsini birlikte üstlenmek Teknik Müşavirliğin yukarıda hizmet alanları haricinde yeni yönetmelikler sebebiyle eklenen yeni hizmet alanları da ortaya çıkmıştır.
– Yapı Tesisat Tasarımı ve İşletme Yönetimi
– Trafik ve Sinyalizasyon Mühendisliği ve Kapasite Ölçüm Hizmetleri
– Risk Analizi ve Yönetimi
– İş ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
– Akustik ve Termik Yapığı Fiziği Çalışmaları
– Geoteknik Mühendisliği Hizmetleri
– Tekno-ekonomik İşletme Yönetimi
– Coğrafi Bilgi Sistemleri
– Bilgi Yönetimi
– Kalite Kontrol ve Yönetimi Hizmetleri

Bir müşavirin yeni ve eski tüm bu hizmetlerde bilgi ve tecrübe birikiminin yüksek olması planlanan işin en kısa zamanda, en yüksek kalitede, optimum maliyetle tamamlanmasını sağlar ki bu da teknik müşaviri sektörde en fazla aranan kişi konumuna getirir. Sektörde bir vesileyle sıkça kullanılan “Proje yaptıran – Proje iptal ettiren – Proje ertelettiren” kişi olma vasfı en fazla teknik müşavirlerde olması gerekmektedir.

Etiketler
Subscribe
Bildir
guest

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Başa dön tuşu
Kapalı

Mail Grubuna Katıl
Join Newslater

Mail grubumuza başarı ile eklendiniz. You have successfully subscribed to the newsletter

Hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin. There was an error while trying to send your request. Please try again.

İnşaat Şantiye Yapı ve Proje, bu formda verdiğiniz bilgileri sizinle iletişim kurmak, güncellemeler ve pazarlama sağlamak için kullanacaktır. - We will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.